ภาพภารกิจตรวจซ่อมบำรุงรักษา คมส. และนิเทศงานลูกข่าย

ดูข้อมูลทั้งหมด  
    - วันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ออกนิเทศงานฯและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสื่...
อ่าน 22 คน
    เมื่อวันที่ 19- 23 สิงหาคม 2562 ออกไปนิเทศงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่...
อ่าน 56 คน
    เมื่อวันที่ 26- 29 มีนาคม 2562 ออกไปนิเทศงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่อ...
อ่าน 77 คน
    เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ออกไปนิเทศงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่อง...
อ่าน 60 คน
    เมื่อวันที่ 22- 24 สิงหาคม 2561 ออกไปนิเทศงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่...
อ่าน 79 คน
    เมื่อวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2561 ออกไปนิเทศงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่...
อ่าน 102 คน