อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ศสข. 5 (อุดรธานี)
มีข้อมูลทั้งหมด   223  รายการ เข้าชมลำดับที่ 01143  
ที่ ว/ด/ป เลขที่เอกสาร รหัสครุภัณฑ์ รายการ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง หมายเลขสินทรัพย์ มูลค่ารวม วิธีการได้มา ประจำที่ หมายเหตุ ภาพ
1 11 ก.ย.62 - 4120-001-0029 เครื่องปรับอากาศ UNI-MASTER UNCW-12-R32 6106547 100000109728 32,400.00 รับจัดสรร/งปม. ห้องธุรการ
2 11 ก.ย.62 - 4120-001-0028 เครื่องปรับอากาศ UNI-MASTER UNCW-12-R32 610-6548 100000109727 23,400.00 รับจัดสรร/งปม. หน.ฝ.สส. ชั้น 2
3 11 ก.ย.62 - 4120-001-0027 เครื่องปรับอากาศ UNI-MASTER UNCW-24-R32 620-5549 100000109726 32,400.00 รับจัดสรร/งปม. ห้อง คมส. ตัวล่างขวามือ
4 11 ก.ย.62 - 4120-001-0026 เครื่องปรับอากาศ UNI-MASTER UNCW-24-R32 620-5548 100000109726 32,400.00 รับจัดสรร/งปม. ห้อง คมส. ตัวล่างขวามือ
5 11 ก.ย.62 4120-001-0025 เครื่องปรับอากาศ UNI-MASTER UNCW-24-R32 610-5573 100000109724 32,400.00 รับจัดสรร/งปม. ห้อง คมส. ตัวล่างซ้ายมือ
6 11 ก.ย.62 - 4120-001-0024 เครื่องปรับอากาศ UNI-MASTER UNCW-24-R32 620-5905 100000109723 32,400.00 รับจัดสรร/งปม. ห้อง คมส. ตัวบนซ้ายมือ
7 11 ก.ย.62 - 4120-001-0023 เครื่องปรับอากาศ UNI-MASTER UNCW-24-R32 620-5987 100000109722 32,400.00 รับจัดสรร/งปม. ฝ.ทส.
8 11 ก.ย.62 - 4120-001-0022 เครื่องปรับอากาศ UNI-MASTER UNCW-24-R32 610-5545 100000109721 32,400.00 รับจัดสรร/งปม. ฝ.ทส.
9 8 ก.ค 35 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP Prodesh SGH612T61D รับจัดสรร ธุรการ รอรหัสจาก กค.
10 5820-015-0001 DATACOM SCOPE Digitech DS-300 3001230 รับจัดสรร ห้องพัสดุ
11 19 ต.ค.37 5821-001-0001 เครื่องขยายเสียง Lowrence รับจัดสรร ห้องประชุม
12 15 พ.ค.40 5826-013-0001 SPECTRUM HP 3624A05359 รับจัดสรร ห้องพัสดุ
13 2543 5830-011-0100 NETLINK E1 2715/CM 9912220262 รับจัดสรร ยกเลิกใช้งาน
14 22 ก.ย 57 233/57 5965-024--0004/57 ชุดประชุมทางไกล CISCO 100000072716 683,000.00 รับจัดสรรจากส่วนกลาง รถดาวเทียม รถเบนส์
15 22 ก.ย 57 233/57 5965-028-0003/57 เครื่องตรวจสอบสัญญาณดาวเทียม 100000072712 1,400,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
16 22 ก.ย 57 233/57 5965-027-0003/57 อุปกรณ์ Ethernet Switch CISCO 100000072656 100,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
17 22 ก.ย 57 233/57 5965-026-0003/57 อุปกรณ์ Voice Gateway PATTON 100000072646 100,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
18 22 ก.ย 57 233/57 6730-013-0004/57 อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม Linkway 100000072640 1,400,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
19 22 ก.ย 57 233/57 5965-025-0003/57 จานสายอากาศดาวเทียม 100000072636 3,230,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
20 22 ก.ย 57 233/57 7440-610-0017/57 อุปกรณ์สำรองไฟ ขนาด 3 KVA 100000072704 90,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
21 22 ก.ย 57 233/57 3805-006-0003/57 รถยนต์ตู้ BENT Sprinter324 100000072632 3,500,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์ ทะเบียน 51-6856 กทม.
22 22 ก.ย 57 233/57 7730-008-0003/57 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน 100000072835 5,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
23 22 ก.ย 57 233/57 6115-001-0003/57 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100000072708 1,484,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
24 22 ก.ย 57 233/57 7440-010-0055/57 เครื่อง multi function printer CANNON MF8580cdw PXL02135 100000072700 28,000.00 รับจัดสรรจากส่วนกลาง ห้อง ทส.
25 22 ก.ย 57 233/57 7730-007-003/57 เสาขับเคลื่อนด้วยแรงดันอากาศ 100000072654 300,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
26 22 ก.ย 57 233/57 5805-002-008/57 เครื่องโทรสาร Panasonic 10000007261 6,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
27 22 ก.ย 57 233/57 5805-002-007/57 เครื่องโทรสาร Panasonic 10000007260 6,000.00 รับจัดสรร รถดาวเทียม รถเบนส์
28 2549 5805-009-001/49 ชุมสายโทรศัพท์ ERICSSON TLU76 CD0493709 รับจัดสรร ศสข.5
29 14 ส.ค 39 7110-006-003-14 เก้าอี้ประชุม รับจัดสรร นำไปเก็บไว้ที่แฟลต ชำรุด
30 8 ก.ย.35 7110-006-0001 เก้าอี้เหล็ก รับจัดสรร ชำรุด
31 6 ก.ย 40 5805-001-0082 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97010784 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
32 6 ก.ย 40 5805-001-0081 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97011750 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
33 6 ก.ย 40 5805-001-0075 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97008631 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
34 6 ก.ย 40 5805-001-0071 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97008787 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
35 6 ก.ย 40 5805-001-0070 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97008790 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
36 6 ก.ย 40 5805-001-0068 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97009985 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
37 6 ก.ย 40 5805-001-0067 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97009984 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
38 6 ก.ย 40 5805-001-0064 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97009981 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
39 6 ก.ย 40 5805-001-0063 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97009980 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
40 6 ก.ย 40 5805-001-0062 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97009943 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
41 6 ก.ย 40 5805-001-0061 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97009942 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
42 6 ก.ย 40 5805-001-0058 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97009939 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
43 6 ก.ย 40 5805-001-0056 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97011399 รับจัดสรร เก็บไว้ห้องพัสดุ ชำรุด/เสื่อมสภาพ
44 6 ก.ย 40 5805-001-0054 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97008791 รับจัดสรร เก็บไว้ห้องพัสดุ ชำรุด/เสื่อมสภาพ
45 6 ก.ย 40 5805-001-0052 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97011415 รับจัดสรร เก็บไว้ห้องพัสดุ ชำรุด/เสื่อมสภาพ
46 6 ก.ย 40 5805-001-0055 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97011410 รับจัดสรร เก็บไว้ห้องพัสดุ ชำรุด/เสื่อมสภาพ
47 6 ก.ย 40 5805-001-0051 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97011414 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
48 6 ก.ย 40 5805-001-0050 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97011413 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
49 6 ก.ย 40 5805-001-0049 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97011412 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ
50 6 ก.ย 40 5805-001-0047 โทรศัพท์ ERICSSON DBC103112 97010781 รับจัดสรร ชำรุด/เสื่อมสภาพ


จัดทำโดย ศสข. 5 (อุดรธานี) ถ. อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 E mail: zonel5@moi.go.th โทร.042-222682 (ต.ต้นเต็ง)