ภาพข่าว
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผอ.ณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔...
อ่าน:  185   คน
ทำกิจกรรม ๕ ส.ที่ ศสข.๕ (อุดรธานี) และแฟลตสื่อสาร...
อ่าน:  177   คน
28 มกราคม 2564...
อ่าน:  180   คน
ตัดต้นไม้บริเวณ ศสข.๕ (อุดรธานี)...
อ่าน:  169   คน
จุดบริการศรีอุดมดู่ จุดตรวจประดู่...
อ่าน:  74   คน
ภาพกิจกรรม(16 กย 63) แสดงมุทิตาจิต ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5...
อ่าน:  247   คน
ภาพกิจกรรม(วันที่ 15 กันยายน 2563) จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อปรับภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม และเพื่อป้องกัน...
อ่าน:  65   คน
ภาพพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ได้รับจาก ศสส.สป ของ ศสข.5 ประจำปี 2563...
อ่าน:  131   คน
เมื่อวันที่ 19 พค 63 ผอ.ศสข.5 ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบนโยบาย...
อ่าน:  112   คน
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองผู้เดินทางจังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ ถนนอุดร - หนองบัวลำภู เมื่อ 25 เม.ย 63...
อ่าน:  156   คน
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองผู้เดินทางจังหวัดอุดรธานี อำเภอโนนสะอาด เมื่อ 13 เม.ย 63...
อ่าน:  137   คน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมอบของที่ระลึกให้แด่บุคคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)...
อ่าน:  158   คน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
อ่าน:  138   คน
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายรณกร ถิรตานนท์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเจ้าหน้าที ศูนย์เทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี) เข้าร่วมโครงก...
อ่าน:  123   คน
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ศสข.6 (ขอนแก่น) Sky06 พร้อมด้วยนายช่างจาก ศสข.5 (อุดรธานี) ปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เ...
อ่าน:  91   คน

2010 Copyright: วันจันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม ปี 2566 ® The Best Looked For IE 10 Firefox