ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)

© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี) ถ. อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 E mail: zonel5@moi.go.th โทร.042-222682