ทรงพระเจริญ

 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)

จัดทำโดย ศสข. 5 (อุดรธานี) ถ. อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 E mail: zonel5@moi.go.th โทร.042-222682 (ต. ต้นเต็ง :: พัฒนาโปรแกรม )